ขอเชิญคณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมรับนโยบาย

ขอเชิญคณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมประชุมรับนโยบาย จากผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557

เวลา 09.00-15.00 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พร้อมทั้ง ให้แต่ละโรงเรียนทำบัญชิลงเวลา และนำมาในวันดังกล่าวด้วย

บัญชีลงเวลาร่วมรับนโยบาย จากผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557     ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โรงเรียน…………………………………….2557-06-08 21-08-28_0003

ติดต่อเรา