ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท TOT ปันใจให้น้อง ครั้งที่ 6

นายชาญวิทย์  เทสินทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส และคณะครู นักเรียน ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท TOT ส่วนปฎิบัติการซ่อมอุปกรณ์โทรคมนาคม (ซทป. (ฐ)) ได้มอบโต๊ะ 40 ตัว เก้าอี้ 200 ตัว และมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน

20160221_2540

DSCN2995

DSCN2984

DSCN2999

DSCN3011

DSCN3012

DSCN3013

DSCN3014

DSCN3015

DSCN3016

DSCN3017

DSCN3018

DSCN3019

DSCN3020

ติดต่อเรา