รับแบบทดสอบ O-NET

ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมารับ CD แบบทดสอบ O-NET สาระการเรียนรู้ ศิลปะ สุขศึกษา และการงานฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น-16.00น. ณ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยติดต่อขอรับกับเจ้าหน้าที่ธุรการของกลุ่ม เพื่อนำไปจัดทำสำเนาแบบทดสอบ  และดำเนินการสอบนักเรียนพร้อมกันทุกโรงเรียน  ในวันที่ 2  มีนาคม  2559  พร้อมทั้งรายงานผลการสอบทาง Excel online หน้าเวปเขต ในวันที่  4  มีนาคม  2559

ติดต่อ สพป.สก.1