ติดต่อรับ หนังสือรับรองภาษี ปี 2558

ให้ทุกโรงเรียนติดต่อรับหนังสือรับรองภาษี ปี 2558 ได้ที่ กลุ่มการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ติดต่อรับเอกสารกบข. ให้มารับไปด้วยค่ะ

ติดต่อเรา