พิธีรับมอบศูนย์เรียนรู้และห้องสมุดชุมชน

นายไสว  สารีบท  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการรับมอบศูนย์เรียนรู้และห้องสมุดชุมชน จากมูลนิธิครอบครัวข่าว ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ ณ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งได้จัดโครงการนี้ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคลองนางาม โรงเรียนบ้านห้วย และโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร โดยมีคุณประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวมอบ

IMG_8324 IMG_8327 IMG_8333 IMG_8335 IMG_8337 IMG_8343 IMG_8349 IMG_8355 IMG_8356 IMG_8357 IMG_8359 IMG_8365 IMG_8369 IMG_8370 IMG_8373 IMG_8377 IMG_8378 IMG_8385 IMG_8387 IMG_8388 IMG_8390 IMG_8393 IMG_8395 IMG_8397 IMG_8403 IMG_8410 IMG_8411 IMG_8412 IMG_8414 IMG_8416 IMG_8417 IMG_8421 IMG_8425

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท     อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1