ยินดีต้อนรับท่านรองบุญสม ทองทา และคณะตรวจเยี่ยมโครงการสุขาภิบาลและอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโครงการสุขาภิบาลและอาหารกลางวันของโรงเรียน

นำโดยท่านรองบุญสม  ทองทา และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

001004002 003  005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 016 017 018 019 020

ติดต่อเรา