ต้อนรับการตรวจสอบภายใน

23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ รับการตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและเงินอื่นๆของสถานศึกษา โดยมีคุณรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคุณพศิน แก้วเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ซึ่งการรับการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน

มาลัย คงชมแพ่ง ถ่ายภาพ

วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

145621643009614562164231401456216420719

ติดต่อ สพป.สก.1