วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 คณะครูและนักเรียนร่วมกันฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

maca 1

maca 4

maca 9

maca 3

maca 6

maca 7