ฟ.ฟันแข็งแร็ง ยิ้มสวยสดใส

คณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นตรวจฟันนักเรียนอนุบาล 1-2

ณ ห้องอนุบาล 2 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี

วันที่ 9 มิถุนายน  2557

 

ติดต่อเรา