ขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพ

ขอแสดงความเสียใจแก่ คุณครูพูนสุข  ทานกระโทก  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม  ที่สูญเสียคุณแม่สมคิด  พรทอง  โดยขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพคุณแม่สมคิด  พรทอง วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 16.00 น. ณ. วัดเจริญสุข (วัดหนองบอน)  และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. วัดเจริญสุข (วัดหนองบอน) เวลา 20.00 น. และฌาปณกิจศพ วันที่  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ณ. วัดเจริญสุข (วัดหนองบอน)  ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพฟังการสวดพระอภิธรรมศพและฌาปณกิจศพ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อเรา