กิจกรรมลเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

19  กุุมภาพันธ์  2559    

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่   ได้จัดกิจกรรมเข้าลูกเสือสามัญขึ้น

DSCF0074 DSCF0068
DSCF0093 DSCF0103
DSCF0169 DSCF0180
DSCF0211 DSCF0213
DSCF0215 DSCF0226
DSCF0286 DSCF0434
DSCF0451 DSCF0626
DSCF0631 DSCF0739
DSCF0635 DSCF0779
DSCF0691 DSCF0783

Message us