กิจกรรมลเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

19  กุุมภาพันธ์  2559    

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่   ได้จัดกิจกรรมเข้าลูกเสือสามัญขึ้น

DSCF0074DSCF0068
DSCF0093DSCF0103
DSCF0169DSCF0180
DSCF0211DSCF0213
DSCF0215DSCF0226
DSCF0286DSCF0434
DSCF0451DSCF0626
DSCF0631DSCF0739
DSCF0635DSCF0779
DSCF0691DSCF0783

ติดต่อเรา