อบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รุ่น ๓

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ซึ่งดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๕ คน

IMG_7893 IMG_7894 IMG_7896 IMG_7897 IMG_7898 IMG_7899 IMG_7900 IMG_7901 IMG_7902 IMG_7903

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา