ทบทวนก่อนสอบ

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายปางสีดาได้จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองผักขม ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบที่จะมาถึงด้วย12742470_1064726150257183_8837881631526262494_n

12715959_1064726280257170_4903991114291433279_o

12745710_1065277873535344_2282430712040113914_n

12729082_1064726216923843_1394019136873834821_n

 

10980709_1066872193375912_3647801189371030933_n

1909341_1065276286868836_333549674848183318_o

ติดต่อเรา