กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Day  Camp

19 กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองขึ้น

DSCF0081DSCF0051
DSCF0132DSCF0086
DSCF0125DSCF0244
DSCF0405DSCF0439
DSCF0448DSCF0507
DSCF0564DSCF0646
DSCF0646DSCF0647
DSCF0675DSCF0687
DSCF0703DSCF0737
DSCF0778DSCF0786

 

ติดต่อเรา