กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Day  Camp

19 กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองขึ้น

DSCF0081 DSCF0051
DSCF0132 DSCF0086
DSCF0125 DSCF0244
DSCF0405 DSCF0439
DSCF0448 DSCF0507
DSCF0564 DSCF0646
DSCF0646 DSCF0647
DSCF0675 DSCF0687
DSCF0703 DSCF0737
DSCF0778 DSCF0786

 

ติดต่อ สพป.สก.1