กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง Day  Camp

19 กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองขึ้น

DSCF0081 DSCF0051
DSCF0132 DSCF0086
DSCF0125 DSCF0244
DSCF0405 DSCF0439
DSCF0448 DSCF0507
DSCF0564 DSCF0646
DSCF0646 DSCF0647
DSCF0675 DSCF0687
DSCF0703 DSCF0737
DSCF0778 DSCF0786