ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ลงพื้นที่สัมพันธ์ชุมชน

ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ลงพื้นที่สัมพันธ์ชุมชน  บ้านเนินสายฝน หมู่ 13
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

20160217_183643 20160217_184201 20160217_184515 20160217_18490920160217_181746 20160217_181746 20160217_181851 20160217_183302

ติดต่อ สพป.สก.1