การคัดเลือก Best Practice โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ในการคัดเลือก Best Practice โรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  โดยแจ้งให้โรงเรียน ทั้ง 18 โรง ดำเนินการคัดเลือก Best Practice  ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H ได้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งตามระดับชั้น คือ ชั้น ป.1 – 3 ชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3 ให้โรงเรียนส่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 H (ช่วงชั้นละ 4 ด้าน) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (ส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 26 ก.พ.59    Scan

ติดต่อ สพป.สก.1