พิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการเข้าทำการฝึกคอบร้าโกล์ ๑๖ ของหน่วยทหารสหรัฐอเมริการ่วมมือกับหน่วยทหารไทยและทหารอินโดนีเซีย ในด้านการช่วยเหลือประชาชน การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบและส่งมอบต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

IMG_8083 IMG_8084 IMG_8091 IMG_8092 IMG_8099 IMG_8100 IMG_8102 IMG_8105 IMG_8107 IMG_8110 IMG_8111 IMG_8112 IMG_8114 IMG_8117 IMG_8118 IMG_8120 IMG_8121 IMG_8122 IMG_8123 IMG_8125 IMG_8126 IMG_8127 IMG_8129 IMG_8130 IMG_8131 IMG_8134 IMG_8136 IMG_8141 IMG_8143 IMG_8147 IMG_8148 IMG_8150 IMG_8156 IMG_8157 IMG_8159 IMG_8166 IMG_8168 IMG_8171 IMG_8173 IMG_8178 IMG_8180 IMG_8182 IMG_8191 IMG_8194 IMG_8196 IMG_8199 IMG_8200 IMG_8206 IMG_8213 IMG_8215 IMG_8216 IMG_8223 IMG_8224 IMG_8228 IMG_8230 IMG_8231 IMG_8235 IMG_8240 IMG_8243 IMG_8246 IMG_8248 IMG_8254 IMG_8255 IMG_8264 IMG_8266 IMG_8269 IMG_8279 IMG_8282 IMG_8290 IMG_8304 IMG_8310 IMG_8318 IMG_8320

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิตนายไสว

ติดต่อเรา