ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.จันทบุรี เขต ๑

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑  ในการศึกษาดูงานด้านนโยบายและแผน ของ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมการะเกด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

IMG_001 IMG_002 IMG_8375 IMG_8376 IMG_8377 IMG_8378 IMG_8379 IMG_8380 IMG_8381 IMG_8382 IMG_8383 IMG_8385 IMG_8386 IMG_8389 IMG_8393 IMG_8396 IMG_8398 IMG_8402 IMG_8403 IMG_8404 IMG_8405 IMG_8410 IMG_8412 IMG_8414 IMG_8417 IMG_8418 IMG_8419 IMG_8420 IMG_8424 IMG_8430 IMG_8431 IMG_8433 IMG_8434 IMG_8436 IMG_8441 IMG_8445 IMG_8450

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1