ผูกเสี่ยว 59

1455679679072 1455679684950 1455679687665 1455679733838 1455679741130 1455679755351 1455679765761 1455679800037 1455679803548 1455679806233 1455679843832 1455679965117 1455680425125 1455680453070 1455680460316

14 ก.พ. 59 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2559 ซึ่งตำบลทุ่งมหาเจริญ ได้จัดเป็นประจำทุกปี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและการปรองดองให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลและบ้านไกล้เรือนเคียง

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน

วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1