เดินทางไกล

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสำรอง(ระดับ ป.1-ป.3) และลูกเสือสามัญ(ระดับ ป.4-ป.6)
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
001

 

002

003

 

004

 

005

 

006

ติดต่อ สพป.สก.1