โรงเรียนมัธยมสังคีต ขอเชิญสมัครศึกษาต่อ

โรงเรียนมัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม. เขต ๔ ขอเชิญนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านการดนตรีสามารถสมัครเข้าเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐- ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.sangkeet.ac.th และ Facebook.com/sangkeetmsw หรือ โทร ๐๒ – ๕๓๒ ๐๕๖๙ ต่อ ๑๐๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา