ขอเชิญรับชมข้อความและรายละเอียดในสมุดภาพ Infographics

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญรับชมข้อความและรายละเอียดในสมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ซึ่งแถลงผลงานของรัฐบาลรอบ ๑ ปี ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยที่  www.thai.gov.go.th หรือเว็บไซต์ของจังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1