เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีความประสงค์รับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาล

สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีความประสงค์รับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนอัตรที่ว่าง จำนวน ๑๖ อัตรา ประกอบด้วย

๑. ตำแหน่งครู คศ.๑ จำนวน ๘ อัตรา

๑.๑ เอกสังคมศึกษา                          จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ เอกคหกรรมศาสตร์                      จำนวน ๒ อัตรา

๑.๓ ดอกพลศึกษา                            จำนวน ๑ อัตรา

๑.๔ เอกภาษาไทย                            จำนวน ๑ อัตรา

๑.๕ เอกการศึกษาปฐมวัย                    จำนวน ๓ อัตรา

๒. ตำแหน่งครูผู้ช่วย                                    จำนวน ๘ อัตรา

ผู้สนใจให้ยื่นคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ ไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง หรือสอบถามได้ที่ ๐๒ – ๕๒๙ ๓๐๐๔

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1