ขอเชิญสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมสร้าสุข “TO BE T26”

ด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดี และกิจกรรมสร้างสุข “TO BE T26” โดยจังหวัดสระแก้วกำหนดจัดประกวดในวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ สาขาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตายรายละเอียดดังแนบ

IMG14

ติดต่อ สพป.สก.1