ขอเชิญร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทบทกวีและเรื่องสั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทร ๐๒ – ๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๖  และ www.parliament.go.th/phan ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1