ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ ๒ (วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย) ชิงทุนการศศึกษาเข้าค่ายทัศนศึกษาระยะสั้น ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง และโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ CEFR เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อทันสมัยมีมาตรฐานระดับโลก  โรงเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่www.es-ilc.org หรือโทร ๐๒-๒๘๘ ๕๕๗๐

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1