ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีรถไฟ

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พานักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานีรถไฟ
โดยขึ้นรถไฟจากสถานีสระแก้ว ไปลงสถานีอรัญประเทศ  ในวันที่  10  กุมภาพันธ์  2559
25590212_1010 25590212_1860 25590212_1899 25590212_3265 25590212_6325 25590212_8302 25590212_8503_0 25590212_8760 25590212_9148 WP_20160210_10_11_49_Pro WP_20160210_13_24_59_Pro WP_20160210_13_27_44_Pro 25590212_134 25590212_433

ติดต่อ สพป.สก.1