กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่

คณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู

ทำกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่

(  Big  Cleaning  Day )

เมื่อ วันพุธ  ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

********

5

4

3

2

1

*************

Message us