ประชุมสนามสอบ O-NET

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕­๘ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมบรรยายเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่และวิธีการทำงานของคณะกรรมการระดับต่างๆ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานประจำศูนย์สอบ ๑๔ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตัวแทนศูนย์สอบ ๓๖ หัวหน้าสนามสอบ ๑๘ คน กรรมการกลาง ๓๕ คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตัวแทนศูนย์สอบ ๑๐ คน หัวหน้าสนามสอบ ๕ คน กรรมการกลาง ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน

IMG_7852 IMG_7853 IMG_7854 IMG_7855 IMG_7856 IMG_7857 IMG_7858 IMG_7859 IMG_7860 IMG_7861 IMG_7863 IMG_7864 IMG_7865 IMG_7866 IMG_7867 IMG_7868 IMG_7869 IMG_7870 IMG_7871 IMG_7872 IMG_7873 IMG_7874 IMG_7875 IMG_7876 IMG_7877 IMG_7878 IMG_7880 IMG_7881 IMG_7882 IMG_7883 IMG_7885 IMG_7886 IMG_7887 IMG_7888 IMG_7889 IMG_7890 IMG_7891 IMG_7892 IMG_7893 IMG_7894 IMG_7895 IMG_7896 IMG_7897 IMG_7898 IMG_7900 IMG_7901 IMG_7902 IMG_7903 IMG_7906 IMG_7907 IMG_7909 IMG_7911 IMG_7912 IMG_7913 IMG_7915 IMG_7916 IMG_7917 IMG_7918 IMG_7919 IMG_7920 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7923 IMG_7924 IMG_7930 IMG_7933 IMG_7934

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1