โรงเรียนบ้านเขาสามสิบเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ ๑๖

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ  ครั้งที่ ๑๖  ประจำปี ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

ในวันที่  ๙-๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

วันชาติ   วนิชชากร           ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1