การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ (ศน.ประไพ)

การคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จ เพื่อรับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2559 (รายละเอียดดังแนบ) โรงเรียนที่สนใจส่งหลักฐาน เอกสารหมายเลข 5-6  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559  444

ติดต่อเรา