ขอแจ้งเลื่อนเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนจึงขอเปลี่ยนเลื่อนการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอเขาฉกรรจ์ จากเดิม เวลา 08.30 – 12.00 น. เป็น เวลา 13.00 – 16.30 น. วันที่และสถานที่คงเดิม (วันที่ 16 ก.พ.59 )

ติดต่อ สพป.สก.1