ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ตำบลเขาสามสิบ ปี 2559 (ครั้งที่ 16)

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ร่วมประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว  ตำบลเขาสามสิบ  ปี 2559  ครั้งที่ 16

ณ  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

วันที่  9-10  กุมภาพันธ์  2559

DSC_0790

DSC_0791 DSC_0792 DSC_0793 DSC_0803 DSC_0807 DSC_0808 DSC_0809 DSC_0878 DSC_0896 DSC_0901

DSC_0977 DSC_0983 DSC_0985 DSC_0992  DSC_1033 DSC_1057 DSC_1067 DSC_1078 DSC_1082 DSC_1086          

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ธนกฤต  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1