แก้ไขเวลา รายงานตัวก่อนเวลา 8.30 น. ในวันที่ 11 ก.พ.59 (ศธ 04153/ว589 ลว. 9 ก.พ. 59 เรื่อง การรับจักรยานพระราชทาน)

ศธ 04153/ว589 ลว.9 ก.พ.59 เรื่องการรับจักรยานพระราชทาน ส่งให้ทางระบบ e-office แล้วค่ะ (ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เปลี่ยนเวลาเป็นรายงานตัว ก่อน 8.30 น. )   การแต่งกายเด็กใส่ชุดนักเรียน    ครูใส่ชุดสีกากีแขนยาว

ติดต่อ สพป.สก.1