แก้ไขประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2559

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตามหนังสือสพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/557 ลว. 8 ก.พ.59 ได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 46 โรงเรียน เนื่องจากสพป. ได้มีการแก้ไขประกาศดังกล่าว จึงขอจัดส่งประกาศฉบับแก้ไขมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย IMG

 

ติดต่อเรา