ศึกษาดูงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

ศึกษาดูงานลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ช่วงเช้า  โรงเรียนบ้านภูเงิน

ช่วงบ่าย  โรงเรียนบ้านพระเพลิง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

20160209_092056 20160209_141523 20160209_135921 20160209_130033 20160209_112614 20160209_112326 20160209_111842 20160209_111545 20160209_105504 20160209_092119

ติดต่อ สพป.สก.1