ทำบุญวันคล้ายวันเกิด

ข้าราชการในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๕๓ ปี นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

IMG_7233 IMG_7239 IMG_7240 IMG_7241 IMG_7242 IMG_7243 IMG_7245 IMG_7248 IMG_7254 IMG_7255 IMG_7256 IMG_7257 IMG_7258 IMG_7259 IMG_7263 IMG_7266 IMG_7267 IMG_7268 IMG_7275 IMG_7277 IMG_7278 IMG_7279 IMG_7280 IMG_7282 IMG_7283 IMG_7284 IMG_7286 IMG_7290 IMG_7291 IMG_7293 IMG_7294

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1