ประเมินครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้ทำการประเมิน  นางสาวกันต์ชญา  อนุสรณ์เทวินทร์  ครูผู้ช่วย
ครั้งที่  1  (บรรจุเมื่อ  วันที่  2  พฤศจิกายน  2558)
IMG_8248 IMG_8250 IMG_8253 IMG_8256 IMG_8257 IMG_8258 IMG_8289 IMG_8290 IMG_8294

ติดต่อ สพป.สก.1