ติว O-NETและNT ครั้งที่ 1

โรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้จัดกิจกรรมค่ายติว O – NET ป.6 และ NT ป.3
ครั้งที่ 1  
ระหว่างวันที่  5 – 6 กุมภาพันธ์  2559
25590205_82 25590205_8096 25590205_8978 25590205_9805 25590206_214 25590206_1668 25590206_2030 25590206_2293 25590206_2871 25590206_3812 25590206_4127 25590206_5050 25590206_6595 25590206_7763 IMG_8453 IMG_8455 IMG_8469

Message us