ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านวังวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

โรงเรียนบ้านกิโลสาม และโรงเรียนบ้านหนองไทร  สพป.สระแก้ว เขต 1

P1150989

P1150995

P1150986

P1150985

P1150979

P1150978

P1150977

P1150976

P1150973

P1150970

P1150967

P1150964

P1150948

P1150946

P1150940

P1150926

P1150924

P1150921

P1150955

P1150958

P1150959

 

ติดต่อ สพป.สก.1