การตรวจสอบการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปอง

หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งข้อสังเกตุของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินกรณีการบริหารจัดการโรงอาหารในระบบคูปองตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้Document_0013

ติดต่อเรา