โครงการโรงเรียนธนาคารบ้านคลองสิบสาม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

จัดให้มีโครงการออมเงินตามโครงการโรงเรียนธนาคารบ้านคลองสิบสาม

  โดย  นายสนั่น  มณีสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียน

มอบกระปุกออมสินให้กับครูและนักเรียนที่มียอดฝากเงินสุดสุดประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 จำนวน 60 คน

 😆 วันที่  5  กุมภาพันธ์  2559 😆 

12415 DSC_0728 DSC_0747

DSC_0729

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1