โครงการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

IMG_7099IMG_7134 IMG_7131 IMG_7130 IMG_7129 IMG_7128 IMG_7127 IMG_7126 IMG_7119 IMG_7120 IMG_7121 IMG_7122 IMG_7123 IMG_7124 IMG_7125 IMG_7118 IMG_7117 IMG_7116 IMG_7115 IMG_7114 IMG_7113 IMG_7112 IMG_7111 IMG_7110 IMG_7109 IMG_7108 IMG_7107 IMG_7106 IMG_7105 IMG_7103 IMG_7102 IMG_7101  IMG_7098 IMG_7097 IMG_7096 IMG_7095 IMG_7094

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1