กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  จัดกิจก­รรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์  วันที่  29 มกราคม 2559

sa 44

sa 22

sa 100

sa 33

sa 11

sa 66

sa 88

sa 7777

ติดต่อ สพป.สก.1