พิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านเขามะกา

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ โรงเรียนบ้านเขามะกา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขามะกา อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

IMG_7038 IMG_7039 IMG_7040 IMG_7041 IMG_7042 IMG_7044 IMG_7045 IMG_7048 IMG_7049 IMG_7051 IMG_7052 IMG_7054 IMG_7055 IMG_7057 IMG_7058 IMG_7059 IMG_7061 IMG_7062 IMG_7066 IMG_7067 IMG_7068 IMG_7069 IMG_7071 IMG_7072 IMG_7073 IMG_7074 IMG_7076 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7079 IMG_7080 IMG_7082 IMG_7091 IMG_7092

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา