แนะแนวศึกษาต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีและวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

 😆 แนะแนวศึกษาต่อ 😆 

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

3  กุมภาพันธ์  2559

3359 3364 3383 3388

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา