โครงการโรงเรียนประชารัฐ

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ.59 แล้วนั้น   บัดนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑืการคัดเลือกนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ) 01

ติดต่อเรา