กรอกข้อมูลการสอบ NT ป.3

เนื่องจากมีบางโรงเรียนยังไม่ทำการกรอกข้อมูลหรือกรอกแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องจึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำรวจตรวจสอบข้อมูลการสอบ NT นักเรียนชั้นป.3 ทั้งข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนระบบจะทำการปิด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น ในลิงก์  https://juno.tks.co.th/OBECWebRegis/School/ManageSchool   “0922466620  ศน.บุญตา”

ติดต่อเรา