เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2557

 

โรงเรียนบ้านลุงพลู  ส่งเสริมประชาธิปไตย

” เลือตั้งคระกรรมการสภานักเรียน”  ปีการศึกษา 2557

เมื่อ วันพฤหัสบดี  ที่ 5 มิถุนายน 2557

 

781012.113

Message us