ทุ่งหินโคนคว้าแชมป์ดนตรีนักเรียน ระดับชาติ

โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ จำนวน 1 รายการ รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รายการ เหรียญทอง จำนวน 11 รายการ เงิน จำนวน 1 รายการ ทองแดง จำนวน 2 รายการ อยู่ในอันดับที่ 77 จาก 181 เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าแข่งขัน โดยมีมีรายละเอียดประกอบด้วย

1) โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 และรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-3

2) โรงเรียนบ้านมหาเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-3

3) โรงเรียนอนุบาลคลองหาด รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3

4) โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6

5) โรงเรียนบ้านพระเพลิง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6

6) โรงเรียนบ้านโคกน้อย รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6/การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-6

7) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชามประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6

8) โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-3

9) โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3/การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3

10) โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-3/การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-3

9-800x800 10-800x800 51-800x800 111-800x800 12644827_1282947661731802_7794951929527027679_n 12645059_1282947615065140_1836569803054659133_n 12650998_1282947578398477_7066069399486798276_n 12662664_1282947538398481_6101998715479346597_n 12662732_1282947638398471_7839795554834258127_n IMG_7698-660x330 IMG_7835-800x310

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1